Regulamin strony

1. Regulamin obowiązuje wszystkich aktywnych użytkowników portalu.

2. Aktywnym użytkownikiem jest osoba, która dodaje linki do portalu.

3. Dodawanie linków możliwe jest dla osób, które są właścicielami linkowanych witryn.

4. Dodanie linku możliwe jest tylko wtedy, kiedy zapewni się dla nich unikalny opis.

5. Administracja stoi na straży zgodności dodawanych treści z prawem i regulaminem.

6. Administracja może wprowadzać zmiany do dodawanych treści i w razie potrzeby usuwać je.

7. Regulamin obowiązuje zawsze w treści opublikowanej na stronach portalu.